Protectia muncii Urziceni

  Conform prezentei legi de protectia muncii, termenul de eliberare a certificatului constatator de respectare a normelor de protectia muncii este de 5 zile lucratoare, calculat de la data inregistrarii cererii in fisa de protectia muncii a orasului Urzuceni, judetul Ialomita.

  Certificatul constatator de respectare a normelor de protectia muncii, emis in baza declaratiei pe propria raspundere, da dreptul angajatorilor sa desfasoare activitatile pentru care au obtinut certificatul.

  Daca in timpul controalelor se constata incalcari ale normelor de protectia muncii, a securitatii si sanatatii in munca, inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca a orasului Urzuceni, judetul Ialomita pot dispune sistarea activitatii si, respectiv, poate propune inspectoratului teritorial de munca inscrierea masurii de sistare a activitatii in certificatul constatator si in fisa de protectia muncii.

 Pe baza propunerii inspectorului de protectia muncii, inspectoratul teritorial de munca a orasului Urzuceni, judetul Ialomita consemneaza in certificatul constatator masura sistarii activitatii prevazuta in aliniatul de mai sus.

 

Protectia Muncii Urzuceni, judetul Ialomita sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.