Protectia muncii Uricani

  La elaborarea normelor de protectia muncii de catre Ministerul de Protectia Muncii si Protectiei Sociale s-au utilizat termeni si expresii care au urmatoarele semnificatii:

- indatoriri de serviciu - sarcini profesionale stabilite in: fisa de protectia muncii, contractul individual de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare, fisa postului, deciziile scrise, dispozitiile scrise ori verbale ale conducatorului direct sau ale sefilor ierarhici ai acestuia;

- comunicare - procedura prin care angajatorul comunica producerea unui eveniment, de indata, autoritatilor abilitate prin prezenta lege de protectia muncii;

- evidenta - mijloacele si modalitatile de pastrare a informatiilor in fisa de protectia muncii referitoare la evenimentele produse in cadul unitatii de munca respective;

 

  Protectia Muncii Uricani, judetul Hunedoara sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.