Protectia muncii Ungheni

   In cadrul inspectoratului teritorial de munca a judetului Mures, respectiv al municipiului Bucuresti, prin ordin al ministrului de protectia muncii, solidaritatii sociale si familiei, se constituie o comisie de abilitare a serviciilor externe de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si de protectia muncii, denumita in continuare Comisia de abilitare si avizare.

   Conform prezentei legi de protectia muncii, membrii Comisiei de abilitare si avizare amintiti mai sus, sunt:

- reprezentantul conducerii din cadrul inspectoratului teritorial de munca a judetului Mures - presedinte;

- reprezentantul nominalizat al comisiei de autorizare a judetului Mures sau a municipiului Bucuresti, infiintata de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor;

- reprezentantul teritorial din orasul Ungheni, judetul Mures al asiguratorului pentru accidente de munca si boli profesionale;

 

   Protectia Muncii Ungheni, judetul Mures sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.