Protectia muncii Ulmeni

   Evaluarea riscurilor cu privire la normele de protectia muncii pentru orasul Ulmeni, judetul Maramures la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuita, conform prezentei legi de protectia muncii, la utilizarea postului de lucru de catre un lucrator apartinand grupurilor sensibile la riscuri specifice.

   La executarea unor lucrari speciale, angajatorii si intrepinderile orasului Ulmeni, judetul Maramures, in conformitate cu prezenta lege de protectia muncii, se obliga sa revizuieasca riscurile din fisa de protectia muncii privind securitatea si sanatatea in munca si sa le transmita inspectorilor de protectia muncii de la Inspectoratul Teritorial de Munca de pe langa judetul Maramures.

 

   Protectia Muncii Ulmeni, judetul Maramures sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE   SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.