Protectia muncii Turceni

  Neasigurarea sau nefolosirea echipamentelor de protectia muncii si a instalatiilor electrice de constructie adecvate, la locurile de munca unde exista pericole de incendiu sau de explozie constituie contraventie si se pedepseste cu amenda si se consemneaza la inspectorii de protectia muncii Turceni, judetul Gorj potrivit legii de protectia muncii actuale;

  Nerespectarea normelor de protectia muncii privind asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrica a echipamentelor de protectia muncii constituie contraventie si se pedepseste cu amenda si se consemneaza la inspectorii de protectia muncii Turceni, judetul Gorj;

  Incalcarea dispozitiilor legale referitoare la asigurarea si utilizarea fondului necesar pentru respectarea normelor de protectia muncii constituie contraventie si se pedepseste cu amenda si se consemneaza la inspectorii de protectia muncii Turceni, judetul Gorj;

 

  Protectia Muncii Turceni, judetul Gorj sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.