Protectia muncii Tulcea

   Daca in accidentul de munca sunt implicate victime cu angajatori diferiti din orasul Tulcea, judetul Tulcea, in comisia de cercetare numita de angajatorul la care s-a produs evenimentul vor fi nominalizate, conform legii de protectia muncii si persoane numite prin decizie scrisa de catre ceilalti angajatori care vor fi consemnati in fisa de protectia muncii si la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Tulcea.

   Angajatorii din orasul Tulcea, judetul Tulcea care au organizat transportul raspund pentru cercetarea accidentului de circulatie produs pe drumurile publice, urmat de incapacitate temporara de munca, cu respectarea, atunci cand este cazul, a prevederilor din fisa de protectia muncii.

   Angajatorii orasului Tulcea, judetul Tulcea care nu dispun de personal competent in protectia muncii in conformitate cu prevederile din fisa de protectia muncii sau nu are personal suficient, trebuie sa asigure, conform legii de protectia muncii, cercetarea accidentului de munca apeland la servicii externe de protectia muncii si prevenire.

 

   Protectia Muncii Tulcea, judetul Tulcea sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.