Protectia muncii Toplita

  Prin legea de protectia muncii in vigoare, constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor datorate de incalcarea normelor de protectia muncii se fac de catre inspectorii de protectia muncii din cadrul Inspectiei Muncii, sumele incasate cu titlu de amenda se fac venit la bugetul de stat in procent de 85%, iar 15% constituie fond de stimulare a personalului angajat la Inspectia Muncii din orasul Toplita, judetul Harghita.

  In caz de constatare a unei situatii care se incadreaza in fisa de protectia muncii ca fiind deosebit de periculoasa, inspectorii de protectia muncii vor sesiza de indata organele de urmarire penala competente, potrivit legii de protectia muncii.

Protectia Muncii Toplita, judetul Harghita sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.