Protectia muncii Tismana

  Prin neluarea masurilor din normele de protectia muncii pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, la executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si a echipamentelor electrice, precum si a masurilor de protectia muncii pentru prevenirea efectelor electricitatii statice si a descarcarilor atmosferice se constituie contraventie si se pedepseste cu amenda si se consemneaza la inspectorii de protectia muncii Tismana, judetul Gorj;

  Nerespectarea masurilor din normele de protectia muncii privind depozitarea, manipularea, transportul sau utilizarea materialelor toxice, corosive, inflamabile, a pesticidelor, precum si a deseurilor rezultate constituie contraventie si se pedepseste cu amenda si se consemneaza la inspectorii de protectia muncii Tismana, judetul Gorj potrivit legii de protectia muncii actuale;

 

  Protectia Muncii Tismana, judetul Gorj sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.