Protectia muncii Timisoara

   In conformitate cu prezenta lege de protectia muncii, inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Timis vor comunica evenimentul Inspectiei Muncii:

- incidentul periculos;

- evenimentul care a avut ca urmare un deces;

- evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;

- evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate evidenta;

- evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate;

- evenimentul care a avut ca urmare disparitia unei/unor persoane;

   Evenimentele din orasul Timisoara, judetul Timis prevazute in fisa de protectia muncii privind activitatea care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate evidenta se va comunica inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Timis dupa primirea deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate si se va consemna in fisa de protectia muncii.

   Conform normelor de proectia muncii, comunicarea catre inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Timis va cuprinde urmatoarele informatii:

- denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul si, daca este cazul, denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;

- sediul/adresa si numarul de telefon ale angajatorului;

- locul unde s-a produs evenimentul;

- data si ora la care s-a produs evenimentul/data si ora la care a decedat accidentatul;

- numele si prenumele victimei;

- datele personale ale victimei: varsta, starea civila, copii in intretinere, alte persoane in intretinere, ocupatia, vechimea in ocupatie si la locul de munca;

- imprejurarile care se cunosc si cauzele prezumtive;

- consecintele accidentului;

- numele si functia persoanei care comunica evenimentul;

- data comunicarii;

- unitatea sanitara cu paturi la care a fost internat accidentatul.

 

 

   Protectia Muncii Timisoara, judetul Timis sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.