Protectia muncii Ticleni

  Neintocmirea sau nerespectarea documentatiilor tehnice din fisa de protectia muncii pentru executarea lucrarilor care necesita masuri speciale de siguranta constituie contraventie si se pedepseste cu amenda si se consemneaza la inspectorii de protectia muncii Ticleni, judetul Gorj;

  Neluarea masurilor pentru prevenirea si lichidarea avariilor in conformitate cu normele de protectia muncii, constituie contraventie si se pedepseste cu amenda si se consemneaza la inspectorii de protectia muncii Ticleni, judetul Gorj;

  Folosirea surselor de foc deschis si fumatul in locurile in care acestea sunt interzise prin norme de protectia muncii constituie contraventie si se pedepseste cu amenda si se consemneaza la inspectorii de protectia muncii Ticleni, judetul Gorj;

 

  Protectia Muncii Ticleni, judetul Gorj sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.