Protectia muncii Tecuci

Accidentele de munca rezultate prin incalcarea normelor de protectia muncii din prezenta lege de protectia muncii vor fi cercetate de inspectorii de la protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca si se vor consemna intr-un proces verbal care va stabili:

- sanctiunile aplicate in fisa de protectia muncii;

- persoana juridica sau fizica la care se inregistreaza accidentul de munca;

- masurile de protectia muncii ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente;

In caz de deces al persoanei accidentate in munca unitatea medico-legala competenta este obligata sa inainteze inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca, in termen de 7 zile de la data decesului, o copie de pe raportul de constatare medico-legala si a fisei de protectia muncii.

Protectia Muncii Tecuci, judetul Galati sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.