Protectia muncii Tasnad

   Toti angajatorii din orasul Tasnad, judetul Satu Mare au obligatia, prin prezenta lege de protectia muncii, sa acorde fiecarui reprezentant al lucratorilor din comitetele de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca timpul necesar si echipamentele de protectia muncii necesare exercitarii atributiilor de protectia muncii.

   Conform prevederilor din fisa de protectia muncii, timpul alocat acestei activitati va fi considerat timp de munca si va fi de cel putin:

- 2 ore pe luna in unitatile avand un efectiv de pana la 99 de lucratori;

- 5 ore pe luna in unitatile avand un efectiv intre 100 si 299 de lucratori;

- 10 ore pe luna in unitatile avand un efectiv intre 300 si 499 de lucratori;

- 15 ore pe luna in unitatile avand un efectiv intre 500 si 1.499 de lucratori;

- 20 de ore pe luna in unitatile avand un efectiv de 1.500 de lucratori si peste;

   Instruirea necesara exercitarii rolului de membru in comitetul de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru si pe cheltuiala intreprinderilor din orasul Tasnad, judetul Satu Mare de catre institutii autorizate de inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Satu Mare.

 

   Protectia Muncii Tasnad, judetul Satu Mare sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.