Protectia muncii Tarnaveni

   Abilitarea serviciilor externe de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii se efectueaza conform procedurii prevazute  in fisa de protectia muncii, elaborata cu respectarea prevederilor din prezenta lege de protectia muncii.

   Serviciile externe de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii pentru orasul Tarnaveni, judetul Mures pot sa isi desfasoare activitatea numai daca sunt in posesia unui certificat de abilitare a serviciului extern de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii, denumit in continuare certificat de abilitare, emis de inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Mures.

 

   Protectia Muncii Tarnaveni, judetul Mures sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.