Protectia muncii Targu Neamt

   In conformitate cu prezenta lege de protectia muncii, comisia de abilitare si avizare a normelor de protectia muncii pentru toti angajatorii si intreprinderile orasului Targu Neamt, judetul Neamt are urmatoarele obligatii:

- sa afiseze data intrunirii la sediul sau, pe pagina proprie de internet sau in presa locala, cu cel putin 15 zile inainte;

- sa se intruneasca cel putin o data pe trimestru, in functie de numarul de dosare primite si de cerintele inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Neamt;

- sa analizeze dosarele solicitantilor cu respectarea prevederilor din fisa de protectia muncii;

- sa analizeze cazurile prevazute in fisa de protectia muncii si sa decida in consecinta;

 

   Protectia Muncii Targu Neamt, judetul Neamt sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.