Protectia muncii Targu Frumos

  Activitatile de prevenire si respectare a normelor de protectia muncii desfasurate conform legii prezente de protectia muncii in cadrul intreprinderii si/sau al unitatii din orasul Targu Frumos, judetul Iasi sunt urmatoarele:

- elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, in scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor pentru respectarea normelor de protectia muncii si sanatatii in munca si verificarea insusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;

- elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii in vederea respectarii prevederilor din fisa de protectia muncii;

- asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor din fisa de protectia muncii, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lor;

- evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute in fisa de protectia muncii;

 

  Protectia Muncii Targu Frumos, judetul Iasi sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.