Protectia muncii Tandarei

  Conform prezentei legi de protectia muncii,  pentru aprobarea autorizatiei de protectia muncii si sanatatii in munca, inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca a orasului Tandarei, judetul Ialomita procedeaza dupa cum urmeaza

- asigura evidenta certificatelor constatatoare eliberate, conform normelor de protectia muncii ale orasului Tandarei, judetul Ialomita

- asigura arhivarea in fisa de protectia muncii a documentatiei in baza careia s-au emis certificatele constatatoare

 

Protectia Muncii Tandarei, judetul Ialomita sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.