Protectia muncii Talmaciu

   Potrivit prezentei legi de protectia muncii, toti angajatorii si intreprinderile din orasul Talmaciu, judetul Sibiu trebuie sa supuna analizei comitetului de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca documentatia referitoare la caracteristicile echipamentelor de munca, ale echipamentelor de protectia muncii colectiva si individuala, in vederea selectionarii echipamentelor optime si raportarea acestora inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Sibiu.

   Toti angajatorii din orasul Talmaciu, judetul Sibiu, in conformitate cu prezenta lege de protectia muncii, trebuie sa informeze comitetul de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca cu privire la evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate, masurile de prevenire si protectie atat la nivel de unitate, cat si la nivel de loc de munca si tipuri de posturi de lucru, masurile de prim ajutor, de prevenire si stingere a incendiilor si evacuare a lucratorilor si sa le raporteze inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Sibiu.

 

   Protectia Muncii Talmaciu, judetul Sibiu sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.