Protectia muncii Somcuta Mare

   Activitatile legate de supravegherea starii de sanatate a lucratorilor se vor efectua in conformitate cu prevederile actualei legi de protectia muncii si a normelor de protectia muncii in vigoare.

   Evaluarea riscurilor din fisa de protectia muncii cu privire la securitatea si sanatatea in munca la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuita, ori de cate ori intervin schimbari sau modificari in ceea ce priveste tehnologia, echipamentele de protectia muncii, substantele ori preparatele chimice utilizate si amenajarea locurilor de munca/posturilor de munca in conformitate cu normele de protectia muncii;

 

  Protectia Muncii Somcuta Mare, judetul Maramures sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.