Protectia muncii Solca

   Conform prezentei legi de protectia muncii, durata instruirii in protectia muncii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si de masurile din normele de protectia muncii de prevenire la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.

  Durata instruirii in protectia muncii la locul de munca, confom prevederilor din fisa de protectia muncii, nu va fi mai mica de 8 ore si se stabileste prin instructiuni proprii de catre conducatorul locului de munca din orasul Solca, judetul Suceava, impreuna cu:

- angajatorul care si-a asumat atributiile in protectia muncii si sanatatii in munca;

- lucratorul desemnat pentru aplicarea normelor de protectia muncii;

- un lucrator al serviciului intern de protectia muncii si prevenire;

- serviciul extern de protectia muncii si prevenire;

 

   Protectia Muncii Solca, judetul Suceava sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.