Protectia muncii Simeria

In elaborarea normelor de protectia muncii de catre Ministerul de Protectia Muncii si Protectiei Sociale s-au folosit termeni si expresii care au urmatoarele intelesuri:

- invaliditate - pierdere partiala sau totala a capacitatii de munca rezultata prin incalcarea normelor de protectia muncii, confirmata prin decizie de incadrare intr-un grad de invaliditate, emisa de organele medicale in drept in conformitate cu prezenta lege de protectia muncii;

- invaliditate evidenta - pierdere a capacitatii de munca datorata unor vatamari evidente, cum ar fi un brat smuls din umar, produse in urma unui eveniment rezultat prin nerespectarea normelor de protectia muncii, pana la emiterea deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate de catre organele medicale in drept;

- intoxicatie acuta profesionala - stare patologica aparuta brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de munca ca urmare a incalcarii normelor de protectia muncii aflate in vigoare;

 

  Protectia Muncii Simeria, judetul Hunedoara sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.