Protectia muncii Sibiu

   Angajatorii si intreprinderile din orasul Sibiu, judetul Sibiu trebuie sa furnizeze, conform prezentei legi de protectia muncii, comitetului de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca toate informatiile necesare, pentru ca membrii acestuia sa isi poata da avizul in cunostinta de cauza.

  Conform prezentei legi de protectia muncii, angajatorii si intreprinderile din orasul Sibiu, judetul Sibiu trebuie sa furnizeze cel putin o data pe an, comitetului de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca un raport scris care va cuprinde situatia in care se afla protectia muncii si sanatatea in munca, actiunile care au fost intreprinse si eficienta acestora in anul incheiat, precum si propunerile pentru planul de prevenire si protectie din fisa de protectia muncii ce se vor realiza in anul urmator.

  Angajatorii si intreprinderile din orasul Sibiu, judetul Sibiu trebuie sa transmita raportul amintit anterior, avizat de membrii comitetului de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca, in termen de 10 zile, inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Sibiu.

 

   Protectia Muncii Sibiu, judetul Sibiu sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.