Protectia muncii Segarcea

  Aparitia unui accident de munca  datorat nerespectarii normelor de protectia muncii va fi comunicat de indata conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice de catre conducatorul locului de munca sau de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea accidentului si va fi consemnat in fisa de protectia muncii.

  Accidentul de munca aparut prin nerespectarea normelor de protectia muncii si urmat de incapacitate temporara de munca ori, dupa caz, urmat de invaliditate sau deces, precum si accidentul de munca colectiv vor fi comunicate de indata de catre conducerea persoanei juridice sau, dupa caz, de persoana fizica, in calitate de angajator, inspectorilor de protectia muncii si, dupa caz, organelor de urmarire penala competente, potrivit legii de protectia muncii in vigoare.

 

Protectia Muncii Segarcea, judetul Dolj sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.