Protectia muncii Scornicesti

   Potrivit pezentei legi de protectia muncii, modificarile care pot fi aduse la reinoirea certificatului de abilitare a normelor de protectia muncii pentru orasul Scornicesti, judetul Olt sunt urmatoarele:

- schimbarea formei juridice de organizare a serviciului extern de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii abilitat, potrivit prezentei legi de protectia muncii privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- schimbarea denumirii/numelui serviciului extern de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii abilitat;

- schimbarea sediului social;

- schimbarea conducatorului serviciului extern de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii abilitat.

 

   Protectia Muncii Scornicesti, judetul Olt sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.