Protectia muncii Saturn

Tori angajatorii, prin prezenta lege de protectia muncii, pentru asigurarea normelor de protectia muncii si a sigurantei lucratorilor la locul de munca au urmatoarele obligatii:

- sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectia muncii, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice stipulate in fisa de protectia muncii;

- sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de protectia muncii in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii accidentelor de munca rezultate in urma nerespectarii normelor de protectia muncii;

 

Protectia Muncii Saturn, judetul Constanta sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.