Protectia muncii Satu Mare

   Potrivit prezentei legi de protectia muncii, reprezentantii lucratorilor din comitetele de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca din orasul Satu Mare, judetul Satu Mare, vor fi desemnati de catre lucratori dintre reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in protectia muncii si sanatatii lucratorilor.

   Numarul minim al reprezentantilor lucratorilor din comitetele de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca se stabileste, conform fisei de protectia muncii, in functie de numarul total al lucratorilor din intreprindere/unitate si se raporteaza la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul de munca de pe langa judetul Satu Mare, dupa cum urmeaza:

- de la 10 la 100 de lucratori - 2 reprezentanti;

- de la 101 la 500 de lucratori - 3 reprezentanti;

- de la 501 la 1.000 de lucratori - 4 reprezentanti;

- de la 1.001 la 2.000 de lucratori - 5 reprezentanti;

- de la 2.001 la 3.000 de lucratori - 6 reprezentanti;

- de la 3.001 la 4.000 de lucratori - 7 reprezentanti;

- peste 4.000 de lucratori - 8 reprezentanti.

 

   Protectia Muncii Satu Mare, judetul Satu Mare sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.