Protectia muncii Saliste

   Pentru realizarea informarii, consultarii si participarii lucratorilor, in conformitate cu prevederile din prezenta lege de protectia muncii, comitetul de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca a orasului Saliste, judetul Sibiu are cel putin urmatoarele atributii:

- analizeaza cauzele producerii accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale si evenimentelor produse si poate propune masuri tehnice de protectia muncii in completarea masurilor dispuse in urma cercetarii si adugarea acestora in fisa de protectia muncii;

- efectueaza verificari proprii privind aplicarea normelor de protectia muncii proprii si a celor de lucru si face un raport scris privind constatarile facute pe care il trimite la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Sibiu;

- dezbate raportul scris, prezentat comitetului de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca de catre conducatorul unitatii cel putin o data pe an, cu privire la protectia muncii si sanatatii in munca, la actiunile care au fost intreprinse si la eficienta acestora in anul incheiat, precum si propunerile pentru planul din fisa de protectia muncii ce se va realiza in anul urmator;

 

   Protectia Muncii Saliste, judetul Sibiu sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.