Protectia muncii Salcea

   Conform prezentei legi de protectia muncii, durata instruirii in protectia muncii introductiv-generala nu va fi mai mica de 8 ore, exceptate fiind potrivit prevederilor din fisa de protectia muncii persoanele din orasul Salcea, judetul Suceava carora li se vor prezenta succint activitatile, riscurile si masurile din normele de protectia muncii de prevenire din intreprindere si/sau unitate.

   In cadrul instruirii in protectia muncii introductiv-generala se vor expune, in principal, urmatoarele probleme:

- legislatia de protectia muncii si sanatate in munca;

-  consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de protectia muncii si sanatate in munca;

- riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii din orasul Salcea, judetul Suceava;

- masuri ale normelor de protectia muncii la nivelul intreprinderii si/sau unitatii din orasul Salcea, judetul Suceava privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.

   Continutul instruirii in protectia muncii introductiv-generale trebuie sa fie in conformitate cu tematica aprobata de catre angajator si de catre inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Suceava.

   Instruirea in protectia muncii introductiv-generala se va finaliza cu verificarea insusirii cunostintelor pe baza de teste, rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instruire si in fisa de protectia muncii.

   Lucratorii pusi la dispozitie de catre un agent de munca temporar, conform prevederilor din prezenta lege de protectia muncii, nu vor putea fi angajati daca nu si-au insusit cunostintele prezentate in instruirea de protectia muncii introductiv-generala.

 

   Protectia Muncii Salcea, judetul Suceava sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.