Protectia muncii Rovinari

 Daca orice persoana nu respecta masurilor stabilite in normele de protectia muncii cu privire la securitatea si sanatatea in munca, daca prin aceasta se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda si se consemneaza la inspectorii de protectia muncii Rovinari.

 Nerespectarea de catre orice persoana a masurilor stabilite in fisa de protectia muncii cu privire la sanatatea si securitatea in munca ce prezinta un pericol deosebit, daca prin aceasta se creeaza posibilitatea producerii unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda si se consemneaza la inspectorii de protectia muncii Rovinari.

 

  Protectia Muncii Rovinari, judetul Gorj sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.