Protectia muncii Roman

    Pentru a autoriza activitatile de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii prevazute in fisa de protectia muncii, conform prezentei legi de protectia muncii, angajatorii si intreprinderile orasului Roman, judetul Neamt vor transmite un dosar la inspectorii de protectia muncii care va cuprinde urmatoarele documente:

- copii ale documentelor care atesta vechimea de cel putin 5 ani in aplicarea normelor de protectia muncii, pentru conducatorul serviciului extern de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii;

- memoriu de prezentare, din care sa rezulte mijloacele materiale, echipamentele de protectia muncii si resursele umane de care dispun;

- copii ale deciziei de numire si contractului individual de munca, pe perioada nedeterminata, pentru conducatorul serviciului extern de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii;

 

   Protectia Muncii Roman, judetul Neamt sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.