Protectia muncii Resita

Conform prezentei legi de protectia muncii conventiile internationale si contractele bilaterale incheiate de persoane juridice romane cu parteneri straini, in vederea efectuarii de lucrari cu personal roman pe teritoriul altor tari, vor cuprinde clauze privind normele de protectia muncii.

In regulamentele privind organizarea si functionarea persoanelor juridice vor fi stabilite obligatii si raspunderi in fisa de protectia muncii, in conformitate cu prevederile prezentei legi de protectia muncii.

Persoanele juridice vor stabili personalul cu atributii pentru normele de protectia muncii sau, dupa caz, vor organiza compartimente de protectia muncii in functie de natura, complexitatea si riscurile specifice activitatii desfasurate, precum si de numarul salariatilor.

Protectia Muncii Resita, judetul Caras Severin sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.