Protectia muncii Podu Iloaiei

  Conform prezentei legi de protectia muncii, masurile de prevenire a accidentelor in intrerprideri sunt urmatoarele:

- propunerea atributiilor si raspunderilor la respectarea normelor de protectia muncii, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa de protectia muncii, cu aprobarea angajatorului si de catre inspectorii de protectia muncii de la Inspectoratul Teritorial de Munca a orasului Podul Iloaiei, judetul Iasi;

- verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in fisa de protectia muncii, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin pentru respectarea normelor de protectia muncii stabilite prin fisa postului;

- intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in vederea respectarii normelor de protectia muncii si a sanatatii in munca;

 

  Protectia Muncii Podul Iloaiei, judetul Iasi sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.