Protectia muncii Plopeni

   Cerintele minime de pregatire in vederea aplicarii normelor de protectia muncii in orasul Plopeni, judetul Prahova corespunzatoare nivelului superior, care trebuie indeplinite in mod cumulativ, in conformitate cu prezenta lege de protectia muncii, sunt urmatoarele:

- absolvirea, in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, cu diploma de licenta sau echivalenta, a ciclului I de studii universitare, studii universitare de licenta, ori a studiilor universitare de lunga durata sau absolvirea cu diploma de absolvire a studiilor universitare de scurta durata;

- curs in domeniul de protectia muncii si sanatatii in munca, cu continut minim conform celui din fisa de protectia muncii, cu o durata de cel putin 80 de ore;

- absolvirea cu diploma sau certificat de absolvire, dupa caz, a unui program de invatamant postuniversitar in domeniul de protectia muncii si sanatatii in munca, cu o durata de cel putin 180 de ore;

 

   Protectia Muncii Plopeni, judetul Prahova sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.