Protectia muncii Piatra neamt

   Conform prezentei legi de protectia muncii, pentru a autoriza activitatile de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii prevazute in fisa de protectia muncii, angajatorii si intreprinderile orasului Piatra Neamt, judetul Neamt vor transmite un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

- lista cu personalul care va desfasura activitati pentru aplicarea normelor de protectia muncii;

- copii ale documentelor care atesta pregatirea profesionala si nivelul de pregatire, potrivit prevederilor din fisa de protectia muncii, a personalului care va desfasura activitati pentru aplicarea normelor de protectia muncii in orasul Piatra Neamt, judetul Neamt;

- curriculum vitae pentru personalul care va desfasura activitatile de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii;

 

   Protectia Muncii Piatra Neamt, judetul Neamt sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.