Protectia muncii Panciu

   Conform prezentei legi de protectia muncii, in contractele incheiate intre angajatorii din orasul Panciu, judetul Vrancea pentru prestarea de activitati si servicii vor fi prevazute clauze privind raspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea si inregistrarea unor eventuale accidente de munca, aceste clauze fiind consemnate in fisa de protectia muncii si la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Vrancea.

   Victimele sau familia victimelor unui accident de munca din orasul Panciu, judetul Vrancea urmat de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces au dreptul, in conformitate cu prevederile legale in fisa de protectia muncii, sa sesizeze sau sa se informeze de la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Vrancea. In acest caz inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Vrancea vor raspunde sesizarilor conform prevederilor legale din fisa de protectia muncii sau vor elibera, la cerere, o copie a procesului-verbal de cercetare a accidentului de munca.

   Potrivit legii de protectia muncii in vigoare, daca in urma investigatiilor rezulta ca sunt intrunite conditiile unui accident de munca, inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Vrancea vor lua masuri pentru efectuarea cercetarii in conformitate cu prevederile prezentelor norme de protectia muncii.

 

   Protectia Muncii Panciu, judetul Vrancea sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.