Protectia muncii Orastie

Termenii si expresiile utilizati in elaborarea normelor de protectia muncii au urmatorul inteles:

- zone cu risc ridicat si specific - acele zone din cadrul intreprinderii si/sau unitatii consemnate in fisa de protectia muncii in care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinte grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate;

- accident care produce incapacitate temporara de munca (ITM) - accident care produce incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice consecutive, confirmata in fisa de protectia muncii si prin certificat medical sau, dupa caz, prin alte documente medicale, potrivit legii prezente de protectia muncii;

- accident care produce invaliditate (INV) - accident care produce invaliditate datorita incalcarii normelor de protectia muncii confirmata in fisa de protectia muncii prin decizie de incadrare intr-un grad de invaliditate, emisa de organele medicale in drept;

 

  Protectia Muncii Orastie, judetul Hunedoara sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.