Protectia muncii Ocnele Mari

   Conform prezentei legi de protectia muncii, dosarul de cercetare al accidentului de munca cu invaliditate a lucratorilor din orasul Ocnele Mari, judetul Valcea, inaintat organelor de urmarire penala, se restituie inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea care au efectuat cercetarea, pentru completare si intocmirea unui nou proces- verbal de cercetare, in cazul in care se produce decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat in baza unui act medico-legal si consemnat in fisa de protectia muncii.

   Dosarul prevazut la aliniatul anterior se restituie inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii acestuia in conformitate cu prevederile legale din prezenta lege de protectia muncii.

   Potrivit normelor de protectia muncii, completarea dosarului de cercetare al accidentului de munca cu invaliditate a lucratorilor din orasul Ocnele Mari, judetul Valcea prevazut la aliniatul de mai sus si intocmirea noului proces-verbal de cercetare a evenimentului se fac in cel mult 5 zile lucratoare de la primirea dosarului de catre inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea

 

   Protectia Muncii Ocnele Mari, judetul Valcea sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.