Protectia muncii Ocna Sibiului

   Comitetul de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca din orasul Ocna Sibiului, judetul Sibiu are, in conformitate cu prezenta lege de protectia muncii, urmatoarele atributii: 

- analizeaza cererile formulate de lucratori privind conditiile de munca si modul in care isi indeplinesc atributiile persoanele desemnate de protectia muncii si/sau serviciul extern autorizat pentru aplicarea normelor de protectia muncii;

- urmareste modul in care se aplica si se respecta reglementarile prezentei legi de protectia muncii, masurile dispuse de inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Sibiu si de inspectorii sanitari;

- analizeaza propunerile lucratorilor privind prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca si propune introducerea acestora in fisa de protectia muncii pe care o vor transmite la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Sibiu;

 

   Protectia Muncii Ocna Sibiului, judetul Sibiu sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.