Protectia muncii Novaci

  Prin neluarea vreuneia dintre masurile prevazute de dispozitiile legale referitoare la protectia muncii, de catre persoana care are indatorirea de a lua aceste masuri din normele de protectia muncii Novaci la locul de munca, daca prin aceasta se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, se constituie in infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda si se consemneaza la inspectorii de protectia muncii Novaci.

  Neluarea vreuneia dintre masurile prevazute de dispozitiile legale referitoare la protectia muncii, de catre persoana care are indatorirea de a lua aceste masuri din fisa de protectia muncii la locurile de munca ce prezinta un pericol deosebit, daca prin aceasta se creeaza posibilitatea producerii unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si se consemneaza la inspectorii de protectia muncii Novaci..

 

  Protectia Muncii Novaci, judetul Gorj sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.