Protectia muncii Neptun

Persoanele fizice si persoanele juridice prin prezenta lege de protectia muncii, au urmatoarele obligatii in vedea asigurarii normelor de protectia muncii si a sigurantei la locul de munca:

- sa ia masuri de respectare a normelor de protectia muncii pentru asigurarea de materiale necesare informarii si educarii salariatilor si participantilor la procesul de munca: afise, pliante, filme, diafilme si altele asemenea cu privire la fisa de protectia muncii;

- sa asigure informarea fiecarei persoane, conform normelor de protectia muncii, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de protectia muncii necesare pentru prevenirea accidentelor;

 

Protectia Muncii Neptun, judetul Constanta sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.