Protectia muncii Negru Voda

Pentru asigurarea conditiilor pentru respectarea normelor de protectia muncii si a accidentelor de munca, persoanle fizice si persoanele juridice au urmatoatele obligatii:

- sa elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii, corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea la locurile de munca care urmeaza a fi trecute in fisa de protectia muncii a unitatii respective;

- sa asigure si sa controleze, prin compartimente specializate sau prin personalul propriu, cunoasterea si aplicarea, de catre toti salariatii si participantii la procesul de munca, a normelor de protectia muncii tehnice, sanitare si organizatorice stabilite, precum si a prevederilor legale de protectia muncii;

 

Protectia Muncii Negru Voda, judetul Constanta sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.