Protectia muncii Negresti-Oas

   Potrivit prezentei legi de protectia muncii, reprezentantii lucratorilor din comitetul de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca a orasului Negresti-Oas, judetul Satu Mare vor fi alesi pe o perioada de 2 ani.

   Daca unul sau mai multi reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi pentru aplicarea normelor de protectia muncii si sanatatii lucratorilor se retrag din comitetul de protectia muncii si sanatate in munca, acestia vor fi inlocuiti imediat conform prevederilor din fisa de protectia muncii cu alti reprezentanti alesi.

   Modalitatea de desemnare a reprezentantilor lucratorilor in comitetele de aplicare a normelor de protectia muncii si sanatate in munca va fi stabilita prin contractul colectiv de munca, fisa de protectia muncii, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare.

 

   Protectia Muncii Negresti-Oas, judetul Satu Mare sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.