Protectia muncii Moreni

Legea prezenta de protectia muncii desemneaza autoritatea pentru exercitarea si controlul activitatilor de respectare a normelor de protectia muncii si are urmatoarele atributii:

- efectueaza studii, analize, expertize tehnice si acorda consultatii si asistenta tehnica pentru respectarea normelor de protectia muncii, pe baza de contracte incheiate cu persoane juridice si persoane fizice din tara si din strainatate, plata lucrarilor facandu-se pe baza de tarife stabilite prin prezenta lege de protectia muncii, iar sumele rezultate vor fi gestionate in regim extrabugetar si se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor curente, de capital si de personal;

- reprezinta statul, ca organ de specialitate in fisa de protectia muncii, in relatiile de cooperare internationala.

 

Protectia Muncii Moreni, judetul Dambovita sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.