Protectia muncii Mizil

   Potrivit prezentei legi de protectia muncii, in urma analizei masurilor de prevenire si protectie, de natura tehnica, organizatorica, igienico-sanitara si de alta natura, necesare pentru asigurarea respectarii normelor de protectia muncii si a sanatatii lucratorilor, toti angajatorii si intreprinderile orasului Mizil, judetul Prahova se obliga sa stabilesca resursele umane si echipamentele de protectia muncii necesare realizarii lor sa sa le raporteze inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Prahova.

   Planul de prevenire si protectie pentru respectarea normelor de protectia muncii a tuturor angajatorilor orasului Mizil, judetul Prahova se supune analizei lucratorilor si/sau reprezentantilor lor sau comitetului de protectia muncii si sanatate in munca, dupa caz, si trebuie sa fie semnat de angajator.

 

   Protectia Muncii Mizil, judetul Prahova sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.