Protectia muncii Milisauti

   Conform prezentei legi de protectia muncii, scopul instruirii in protectia muncii introductiv-generale este de a informa despre activitatile specifice intreprinderii si/sau unitatii respective din orasul Milisauti, judetul Suceava, despre riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile pentru normele de protectia muncii la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general.

   Instruirea introductiv-generala, conform prevederilor din fisa de protectia muncii, se face de catre:

- angajatorul orasului Milisauti, judetul Suceava care si-a asumat atributiile pentru aplicarea normelor de protectia muncii si sanatatii in munca;

- lucratorul desemnat pentru aplicarea normelor de protectia muncii;

- un lucrator al serviciului intern de protectia muncii si prevenire;

- serviciul extern de protectia muncii si prevenire;

 

   Protectia Muncii Milisauti, judetul Suceava sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.