Protectia muncii Miercurea Sibiului

   Potrivit prezentei legi de protectia muncii, pentru realizarea informarii, consultarii si participarii lucratorilor, comitetul de aplicare a normelor de protectia muncii  si sanatate in munca din orasul Miercurea Sibiului, judetul Sibiu are urmatoarele atributii:

- analizeaza alegerea, cumpararea, intretinerea si utilizarea echipamentelor de protectia muncii, a echipamentelor de protectie colectiva si individuala si intocmeste un raport al acestora pe care il trimite inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Sibiu;

- analizeaza modul de indeplinire a atributiilor ce revin serviciului extern de aplicare a normelor de protectia muncii, precum si mentinerea sau, daca este cazul, inlocuirea acestuia si consemneaza decizia inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Sibiu;

- propune masuri de protectia muncii la locul de munca, tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice in conformitate cu fisa de protectia muncii;

 

   Protectia Muncii Miercurea Sibiului, judetul Sibiu sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.