Protectia muncii Macin

   Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca se efectueaza, conform normelor de protectia muncii, de catre angajatorii orasului Macin, judetul Tulcea la care s-a produs evenimentul.

   Conform prezentei legi de protectia muncii, fac exceptie de la prevederile de mai sus cazurile in care lucratorii au suferit o invaliditate evidenta, cazurile in care victimele sunt cetateni straini sau cazurile in care printre victime se afla cetateni straini si care se afla consemnate in fisa de protectia muncii.

   In cazurile prevazute in aliniatul anterior cercetarea se efectueaza de catre inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Tulcea.

   Angajatorii din orasul Macin, judetul Tulcea au obligatia sa numeasca de indata, prin decizie scrisa, comisia de cercetare a evenimentului, sa il consemneze in fisa de protectia muncii si sa il transmita la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Tulcea.

 

   Protectia Muncii Macin, judetul Tulcea sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.