Protectia muncii Lupeni

Intelesul normelor de protectia muncii metodologice, termenii si expresiile folosite au urmatoarea semnificatie:

autorizare a functionarii din punct de vedere al respectarii normelor de protectia muncii - asumarea de catre angajator a responsabilitatii privind legalitatea desfasurarii activitatii conformitate cu fisa de protectia muncii pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca;

- serviciu intern de prevenire si protectie - totalitatea resurselor materiale si umane alocate pentru efectuarea activitatilor de prevenire si protectie din fisa de protectia muncii  in intreprindere si/sau unitate;

- comitet de securitate si sanatate in munca - organul paritar constituit la nivelul angajatorului, in vederea participarii si consultarii periodice pentru respectarea normelor de protectia muncii si a sanatatii in munca, in conformitate prezenta lege de protectia muncii;

 

  Protectia Muncii Lupeni, judetul Hunedoara sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.