Protectia muncii Ludus

   Serviciul intern de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii pentru toti angajatorii si intreprinderile orasului Ludus, judetul Mures trebuie sa aiba la dispozitie resursele materiale, umane si echipamentele de protectia muncii necesare pentru indeplinirea activitatilor de prevenire si respectare a normelor de protectia muncii desfasurate in intreprindere in conformitate cu prezente lege de protectia muncii aflata in vigoare.

   Angajatorii si intreprinderile  orasului Ludus, judetul Mures vor stabili, conform prezentei legi de protectia muncii, structura serviciului intern de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii in functie de marimea intreprinderii si/sau unitatii si/sau riscurile la care sunt expusi lucratorii, precum si de distributia acestora in cadrul intreprinderii si/sau unitatii si le vor raporta inspectorilor de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Mures.

 

   Protectia Muncii Ludus, judetul Mures sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.