Protectia muncii Iernut

   Serviciul intern de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii pentru toti angajatorii si intreprinderile orasului Iernut, judetul Mures se organizeaza in subordinea directa a angajatorului ca o structura distincta in conformitate cu prezenta lege de protectia muncii.

   Lucratorii din cadrul serviciului intern de prevenire si de aplicare a normelor de protectia muncii trebuie sa desfasoare numai activitati de prevenire a accidentelor la locul de munca si protectie si cel mult activitati complementare prevazute in fisa de protectia muncii cum ar fi: prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului.

   Angajatorii orasului Iernut, judetul Mures vor consemna in fisa de protectia muncii sau in regulamentul de organizare si functionare activitatile de prevenire si aplicare a normelor de protectia muncii pentru efectuarea carora serviciul intern de prevenire si protectie are capacitate si echipamente de protectia muncii adecvate.

 

   Protectia Muncii Iernut, judetul Mures sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile necesare pentru protectia muncii tuturor angajatorilor.