Protectia muncii Horezu

   Potrivit legii de protectia muncii, dosarul de cercetare original a accidentului de munca a lucratorilor din orasul Horezu, judetul Valcea, intocmit de inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea, cu exceptia cazului prevazut in fisa de protectia muncii, va fi inaintat in vederea avizarii la Inspectia Muncii, in cel mult 5 zile lucratoare de la finalizarea cercetarii.

   Dosarul de cercetare intocmit de comisia de protectia muncii si cercetare numita de Inspectia Muncii se avizeaza, in conformitate cu normele de protectia muncii, de catre inspectorul de protectia muncii general de stat.

   Conform prezentei legi de protectia muncii, dosarul de cercetare pentru cazul disparitiei de lucratori din orasul Horezu, judetul Valcea, ca urmare a unui eveniment si in imprejurari care indreptatesc presupunerea decesului acestora, va fi pastrat la inspectorii de protectia muncii de la inspectoratul teritorial de munca de pe langa judetul Valcea, pana la emiterea hotararii judecatoresti prin care se declara decesul persoanelor disparute, conform prevederilor din fisa de protectia muncii; dupa completarea dosarului, acesta va fi inaintat in vederea avizarii la Inspectia Muncii.

   Inspectia Muncii avizeaza si restituie dosarele prevazute la aliniatul anterior in cel mult 10 zile lucratoare de la data primirii, in conformitate cu legea de protectia muncii.

 

   Protectia Muncii Horezu, judetul Valcea sta la dispozitia dumneavoastra prin firma noastra de protectia muncii RELIABLE SOLUTIONS GROUP SRL care asigura serviciile de protectia muncii necesare tuturor angajatorilor si intreprinderilor.